Chương 3 – Tra trời sinh

★ Chương 3 ★ 

“Rốt cuộc tên ấy có gì tốt chứ?”

Continue reading “Chương 3 – Tra trời sinh”

Advertisements