Chương 1 – Đệ nhất thi thê =))

 

★ Chương 1 – Đại thiếu gia ★

Nếu như bạn xuyên vào tiểu thuyết mạt thế do chính mình viết, bạn sẽ làm gì bây giờ?

Nếu như bạn xuyên vào tiểu thuyết mạt thế do chính mình viết, trở thành một vua tang thi, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Đọc tiếp