★ Chương 42 – Tinh Tinh

★ Chương 42 ★

“Hôn một cái cũng không quá phận đâu người anh em nhỉ?”

Continue reading “★ Chương 42 – Tinh Tinh”

Advertisements