– Sạp chanh nhỏ của Muối >w<

24 I like your cat emoji gifs chat expression img emoticons
1921 200+ Lovely pixelated emoji download pixelated emoji Chào các chế, lại là em đây >w< Bảng thông báo này em sẽ dán bên ngoài sạp hàng cho khách mới đi qua, cho khách cũ lui lại tiện đọc và hiểu về sạp chanh muối nhỏ nhà em ha 221 200+ Lovely pixelated emoji download pixelated emoji

 

★ Về nhà Muối ★

67 200+ Lovely pixelated emoji download pixelated emoji Nhà em hành nghề muối chanh, đến nay là có thâm niên ba năm rồi. Nhà em chỉ chuyên muối chanh thôi, mà không phải ai cũng hợp vị này, nên nếu ai không hợp thì có thể qua nhà kế, tránh buông lời xót xa làm tổn thương trái tim yếu mềm của em ha.

Continue reading “– Sạp chanh nhỏ của Muối >w<“

Chương 68 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

★ Chương 68 – Máy ấp trứng bán tự động hiệu Kim Ô ★

Continue reading “Chương 68 – Năm ấy tui mở vườn bách thú”

Advertisements