Chương 14 – Chạy trốn

2 thoughts on “Chương 14 – Chạy trốn

  1. Thật ra tui cảm thấy bạn học Lý đã thương rồi,chỉ là nhìn chưa rõ lòng mình
    Đợi nhìn rõ rồi chắc là bạn Di cũng đã từ bỏ theo giai khác sau đó bạn Lý đau khổ một mình sau đó nữa là SE hahahaha tui bội phục bản thân

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.