Chương 18 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

19 thoughts on “Chương 18 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. 😳😳😳 tui vừa xem cái j thế lày =))))))) cũng may đang lúc tiểu giáo chủ thông minh, chứ lúc bth thì nhớ kỹ moẹ nó rồi =))))))))))

  2. Hức. Mà chủ nhà yêu đấu. Ta đọc bằng đt, khs tự nhiên chữ bị nhỏ tin hin, làm thế nào để cho to lên vừa màn hình bây chừ? TwT

  3. chẳng lẽ người ngày xưa từ nhỏ k được thông não thì sẽ để vậy bao nhiêu năm luôn á?? k sợ hỏng à?? :O chờ đến ngày Hàn Cẩm hiểu chuyện :))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.