Chương 59 – Chạy trốn.

M: Tên của Đào Chi và Yêu Yêu ghép thành một câu trong kinh thi là “Đào chi yêu yêu”, cái này mình giải thích ở page mục lục rồi, bạn nào chưa đọc có thể xem lại =w=.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.