Chương 36 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

4 thoughts on “Chương 36 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc

  1. Tui đang bị đau bụng, đau quằn quại luôn ấy, đọc tới khúc Khuyết ca bị đau bụng, thế là mạc danh kỳ diệu ngừng đau -_-;

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.