[Vietsub] Non nửa – Triệu Đại Hùng

Ca khúc: Non nửa | Trình bày: Triệu Đại Hùng

Sub by Muối

2 thoughts on “[Vietsub] Non nửa – Triệu Đại Hùng

  1. Không hiểu sao nghe lại thấy giống tâm tình của Lâm điềm điềm đối với bác sĩ Phó, muốn dứt nhưng lại chẳng thể kiềm lòng

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.