[Vietsub] Lêu lêu đồ cún FA – Nhiều ca sĩ

Bài hát: Lêu lêu đồ cún FA =))

Nhạc: Từ Mộng Viên | Chế lời: Niên Thiếu Sương.

Chuẩn bị/ nhạc/ biên soạn/ ghép âm: Niên Thiêu Sương.

Nguyên Khúc: Từ Mộng Viên.

Hát: : Vân Hoành, Bàn Đạt, Thâm Hải, Ô Quy Sui, Tạp Tu, Bách Ngưng, Niên Thiếu Sương, Tất Dữu, Ngũ Tử, Thiên Nguyệt Thố, Nam Thường, Vọng Nguyệt U, Lạc Thiếu Gia


Làm bài này là một hình thức tự vả vào mặt =)) 

Chúc cả nhà sớm thoát đàn =)))

5 thoughts on “[Vietsub] Lêu lêu đồ cún FA – Nhiều ca sĩ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.