– Vietsub | Bệnh biến (BINGBIAN病变) – Quân Bách Lạc (君百落)

Bài hát: Bệnh Biến (BINGBIAN 病变)

Cover: Quân Bách Lạc

Nguyên xướng: Cubi, Fi9 Giang Triệt

Dịch: Muối

Giọng bạn ấy hợp bài này quá T___T

3 thoughts on “– Vietsub | Bệnh biến (BINGBIAN病变) – Quân Bách Lạc (君百落)

  1. T.T Muối ơi, cho mình hỏi là muốn để sub dọc như kia thì phải dùng tag nào ạ T.T Cảm ơn Muối nhiều ạ T.T

    1. Cậu tìm trong dòng code effect, ở những chỗ có ($center;$middle) thì đổi lại thành ($middle,$center) là được

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.