Chương 4 – Hình xăm

Some content on this page was disabled on December 11, 2018 as a result of a DMCA takedown notice from 不问三九. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

6 thoughts on “Chương 4 – Hình xăm

  1. Cái tên thật kỳ diệu, tư tưởng cũng thật kỳ diệu =))))))) sóng não của ông Kỳ Diệu cũng trùng với sóng não của IT luôn =))))))

  2. Ơ :))) bạn Kỳ Diệu :)))
    Nói chứ thương mấy được không ra tủ được,do cả về hoàn cảnh xã hội và áp lực tâm lý, kiểu như sống không được trọn vẹn là chính mình

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.