Chương 41 – Hình xăm

Some content on this page was disabled on December 11, 2018 as a result of a DMCA takedown notice from 不问三九. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

8 thoughts on “Chương 41 – Hình xăm

  1. 🥰😍😍😍😍😍🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸😍🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸😍😍😍🌸🌸🌸🌸🌸😍😍🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸😍🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸😍😍🌸🌸🌸🌸🌸🌸😍🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

  2. Hầy, lén lút ra sopha ngủ, canh gần giờ rồi vào giường, rõ tội thầy Chu 😫 con đường này ko dễ đi, cái gì cũng chừa cho mình đường lui, lỡ sau này hối hận cũng khổ.

  3. Thầy Chu bẻ lái cho truyện đi biển ngược đấy à 🙂 thương vl… cứ 1 câu ngọt lại thêm 1 câu ngược đan xen mới vui cơ thầy Chu nhở :))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.