Chương 43 – Hình xăm

Some content on this page was disabled on December 11, 2018 as a result of a DMCA takedown notice from 不问三九. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

4 thoughts on “Chương 43 – Hình xăm

  1. tiểu Bắc nói chí lí quá, ai cũng có 1 cuộc đời, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, hầy, ko biết thầy Tieu trả lời thế nào, chứ lén lút nửa đêm ra sopha ngủ 1 mình là biết rồi =D

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.