Chương 46 – Hình xăm

Some content on this page was disabled on December 11, 2018 as a result of a DMCA takedown notice from 不问三九. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

11 thoughts on “Chương 46 – Hình xăm

  1. Mình thật sự cảm thấy câu “Thầy Tiêu bảo vệ anh” của Tiêu Khắc thật sự là 1 câu thần chú, 1 sợi dây, Chu Tội chỉ cần nắm thật chặt sợi dây này, là có thể đi đến đích, 1 cuộc sống mới với thầy Tiêu, 1 Chu Tội mới…

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.