Chương 47 – Hình xăm

Some content on this page was disabled on December 11, 2018 as a result of a DMCA takedown notice from 不问三九. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

10 thoughts on “Chương 47 – Hình xăm

  1. Huhu. Cố lên mà thầy Chu. Còn 1 chương nữa thôi. Xin 2 người đừng làm đau lòng nhau nữa.
    Chủ nhà cố lên ạ. Truyện thật sự rất rất hấp dẫnnnn

  2. Huhu, tội thầy Chu quá, mong thầy chóng khỏi bệnh vs quay về vòng tay của thầy Tiêu. Chưa gì thầy Tiêu nổi bão rồi😑. Chủ nhà cố lên ạ, cảm ơn chủ nhà nhiều lắm🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.