[Manhua] Chap 4 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

200+ Lovely pixelated emoji download Hôm nay là chủ nhật, đáng lý không up truyện chữ. Nhưng chap manhua tuần này hơi ngắn nên tối bù truyện chữ vào ha.

 

 

 

3 thoughts on “[Manhua] Chap 4 – Năm ấy tui mở vườn bách thú

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.