[Thông báo] Khóa “App diễn viên phim kinh dị”.

Chào mọi người, hồi chiều nay mình nhận được thông tin là bộ App có bảng màu đạo văn, thực sự là khoảng thời gian này mình khá bận nên không chú ý sát sao mấy vụ này nên cũng khá ngạc nhiên.

Trước mắt để làm rõ thì đạo ở đây là đạo nội dung nòng cốt, tình tiết chứ không phải đạo từng câu từng chữ. Trong số những tình tiết nằm trong nghi án, có những tình tiết được nêu ra đã được tác giả đề cập tới trong “lời cảm ơn”, ngoài ra còn vướng nghi án trùng thiết lập với một tác phẩm khác. Continue reading “[Thông báo] Khóa “App diễn viên phim kinh dị”.”