Chương 13 – Liệu nguyên

★ Chương 13 ★

“Không thể vì anh nói em chưa trưởng thành thì em cứ hành xử như trẻ con mãi được.” Continue reading “Chương 13 – Liệu nguyên”