★ Chương 38 – Tinh Tinh

★ Chương 38 ★

“Không sao đâu, đừng lo nữa.”

Continue reading “★ Chương 38 – Tinh Tinh”

Advertisements