🌸 Chương 29 – Tart hoa hồng

✿ Chương 29 ✿

“Nhất định bà sẽ muốn anh ấy chỉ nhìn thấy mỗi mình thôi.”

Continue reading “🌸 Chương 29 – Tart hoa hồng”

Chương 1 – App diễn viên phim kinh dị

Tên truyện: App diễn viên phim kinh dị

Tác giả: Hí Tử Tế Tửu

Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, vô hạn lưu, sảng văn..

Tình trạng: Tác giả đang tiến hành.

Chuyển ngữ: Muối


★ Chương 1 – Ứng dụng đã được kích hoạt ★

“Chúc mừng bạn chọn trúng kịch bản “Oán linh váy đỏ”.”

Continue reading “Chương 1 – App diễn viên phim kinh dị”