Chương 6 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 6 – Oán linh váy đỏ (5)★

“Bi-a người mù.”

Continue reading “Chương 6 – App diễn viên phim kinh dị”

Chương 1 – App diễn viên phim kinh dị

Tên truyện: App diễn viên phim kinh dị

Tác giả: Hí Tử Tế Tửu

Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, vô hạn lưu, sảng văn..

Tình trạng: Tác giả đang tiến hành.

Chuyển ngữ: Muối


★ Chương 1 – Ứng dụng đã được kích hoạt ★

“Chúc mừng bạn chọn trúng kịch bản “Oán linh váy đỏ”.”

Continue reading “Chương 1 – App diễn viên phim kinh dị”