🐶 Chương 10 – Chó dữ lâu năm

• Chương 10 •

“Đào Hoài Nam đi tới sờ lấy tay cậu ấy, sờ được rồi thì lập tức nắm chặt: “Chúng mình làm lành được không?””

Continue reading “🐶 Chương 10 – Chó dữ lâu năm”