🐶 Chương 27 – Chó dữ lâu năm

• Chương 27 •

“Những tâm tư rẽ trái quẹo phải rối bời đó chỉ đơn giản là ham muốn độc chiếm của trẻ con mà thôi.”

Continue reading “🐶 Chương 27 – Chó dữ lâu năm”