🐶 Chương 13 – Chó dữ lâu năm

• Chương 13 •

“Lại nói em mù, em thì đánh được ai, em chỉ biết khóc nhè thôi.”

Continue reading “🐶 Chương 13 – Chó dữ lâu năm”