Phiên ngoại 3 – Mỗi ngày thức dậy đều thấy giáo chủ đang uống thuốc (Hoàn)