Chương 89 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 89 ★

“Thương gia bán sỉ nồi họ Diệp! Mua một tặng một, thật lòng tặng lại!”

Continue reading “Chương 89 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ”

Advertisements