– Sạp chanh nhỏ của Muối >w<

24 I like your cat emoji gifs chat expression img emoticons

★ Về nhà Muối ★

67 200+ Lovely pixelated emoji download pixelated emoji Nhà em hành nghề muối chanh, đến nay là có thâm niên ba năm rồi. Nhà em chỉ chuyên muối chanh thôi, mà không phải ai cũng hợp vị này, nên nếu ai không hợp thì có thể qua nhà kế, tránh buông lời xót xa làm tổn thương trái tim yếu mềm của em ha.

Continue reading “– Sạp chanh nhỏ của Muối >w<“