【Tâm sự】Sách xuất bản: Hình Xăm (Bất Vấn Tam Cửu)

Chào mọi người, lúc gõ những dòng này mình vẫn còn đang run run, tim cứ đập thình thịch liên hồi.

 

Continue reading “【Tâm sự】Sách xuất bản: Hình Xăm (Bất Vấn Tam Cửu)”