★ Chương 10 – Tinh Tinh

★ Chương 10 ★

“Lúc không vui thì đừng cười, đôi mắt không sẵn lòng”

Continue reading “★ Chương 10 – Tinh Tinh”