Chương 16 – Tra trời sinh (Hoàn)

★ Chương 16 ★ 

“Hắn sẽ dung nhập vào thiên tính của Kỳ Tích để viết nên kết quả mình mong muốn.!!”

Continue reading “Chương 16 – Tra trời sinh (Hoàn)”