Phiên ngoại – Trọng sinh chi tự do (HOÀN)

Hands | via Tumblr
Phiên ngoại.

Ngày 22 tháng 3, hôm nay tan tiết sớm, Hứa Kiệt liền lái xe trở về nhà, bởi vì trường của cậu ở khá xa, thế nên để có thể về nhà mỗi ngày, trước khi cậu nhập học, Hứa Quan Hạo đã dạy cậu học lái xe để thi lấy bằng.
Continue reading “Phiên ngoại – Trọng sinh chi tự do (HOÀN)”

Chương 67 – Trọng sinh chi tự do

yaaaaaooi

Chương 67.

Hứa Quan Hạo đi công tác về, ở nhà nghỉ ngơi tròn một ngày, cuối cùng chờ không nổi, liền kéo Hứa Kiệt đi du lịch luôn. Đây là lần đầu tiên hai người có thể không màng thế sự mà đi du lịch cùng nhau .
Continue reading “Chương 67 – Trọng sinh chi tự do”