Chương 6 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 6 ★

“Làm nghệ sĩ đa di năng, đóng phim, ca hát, tấu nói?”

Continue reading “Chương 6 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì”

Advertisements