– Vietsub | Bệnh biến (BINGBIAN病变) – Quân Bách Lạc (君百落)

Bài hát: Bệnh Biến (BINGBIAN 病变)

Cover: Quân Bách Lạc Continue reading “– Vietsub | Bệnh biến (BINGBIAN病变) – Quân Bách Lạc (君百落)”

[Vietsub] Lêu lêu đồ cún FA – Nhiều ca sĩ

Bài hát: Lêu lêu đồ cún FA =))

Nhạc: Từ Mộng Viên | Chế lời: Niên Thiếu Sương.

Chuẩn bị/ nhạc/ biên soạn/ ghép âm: Niên Thiêu Sương.

Nguyên Khúc: Từ Mộng Viên.

Hát: : Vân Hoành, Bàn Đạt, Thâm Hải, Ô Quy Sui, Tạp Tu, Bách Ngưng, Niên Thiếu Sương, Tất Dữu, Ngũ Tử, Thiên Nguyệt Thố, Nam Thường, Vọng Nguyệt U, Lạc Thiếu Gia


Làm bài này là một hình thức tự vả vào mặt =)) 

Chúc cả nhà sớm thoát đàn =)))