– Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

Tên truyện: Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

Tác giả: Thụy Mang (Sleep Mango)

Thể loại: đam mỹ, bác sĩ công x manh thụ, ngọt ê răng, thụ thầm mến công nhiều năm..

Chuyển ngữ: Muối | Tình trạng: HOÀN.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Không chấp nhận chuyển ver.


☆ GIỚI THIỆU ☆

Thầm thương trộm nhớ bác sĩ Phó chục năm ròng, Lâm Thiên mới biết nam thần của mình cong!

CONG thiệt đó!!!


Chương 01 Chương 02 Chương 03 Chương 04
Chương 05 Chương 06 Chương 07 Chương 08
Chương 09 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16
Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28
Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32
Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44
Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52
Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56
Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64
Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68
Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72
Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76
Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80
Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84
Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88
Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92
Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96
Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100

 

☆ Phiên ngoại 1 – Trở về lớp 12 ☆

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4

☆ Phiên ngoại 2 – Vị thành niên 28 tuổi ☆

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5

☆ Phiên ngoại 3 – Bánh bao nhỏ ☆

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3

☆ Phiên ngoại 4 – Hồi ức ☆

☆ Phiên ngoại 5 – Kết thúc ☆

65 thoughts on “– Bác sĩ Phó, em thầm mến anh!

  1. Giờ mới nhảy hố bộ này, đọc được review thấy thuộc tính công thụ hợp gu ghê :3. Hi vọng là được 1 bộ ưng ý, cả tháng nay mình đói truyện lắm rồi ( ´ ▽ ` )ノ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.