– Trung khuyển bị bệnh dại

Tên truyện: Trung khuyển bị bệnh dại.

Tác giả: Chung Hiểu Sinh.

Thể loại: trọng sinh, minh tinh, hài, ngọt, .. 

Tình trạng: Hoàn  |  Edit: Muối..

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, hoàn toàn là edit chui, tuyệt đối không được mang đi nơi khác!


☆ Văn án ☆

 Siêu sao trọng sinh trở thành minh tinh nhỏ, cơ mà…cái tên trung khuyển luôn quỳ gối liếm chân mình kia.. thế quái nào lại trở thành tổng tài bá đạo rồi?!

Nhưng chân chó vẫn hoàn chân chó thôi~ đây là câu chuyện hường bay tứ phía ~~


Chương 01 | Chương 02 | Chương 03

Chương 04 | Chương 05 | Chương 06

Chương 07 | Chương 08 | Chương 09

Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 

Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Chương 19 | Chương 20 | Chương 21

Chương 22 | Chương 23 | Chương 24

Chương 25 | Chương 26 | Chương 27

Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 

Chương 34 | Chương 35 | Chương 36

Chương 37 | Chương 38 | Chương 39

Chương 40 | Chương 41 | Chương 42

Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 

Chương 46 | Chương 47 | Chương 48

Chương 49 | Chương 50 | Chương 51 

Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 

Chương 55 | Chương 56 | Chương 57

Chương 58 | Chương 59 | Chương 60

Chương 61 | Chương 62 | Chương 63

Chương 64 | Chương 65 | Chương 66

Chương 67 | Chương 68 | Chương 69

Chương 70 | Chương 71 | Chương 72

Chương 73 | Chương 74 | Chương 75

Chương 76 | Chương 77 | Chương 78

Chương 79 | Chương 80 | Chương 81

Chương 82 | Chương 83 | Chương 84 

Chương 85 | Chương 86 | Chương 87 

Chương 88 | Chương 89 | Chương 90

Chương 91 | Chương 92 | Chương 93

Chương 94 | Chương 95 | Chương 96

Chương 97 | Chương 98 | Chương 99

Chương100 | Chương101 | Chương102

Chương103 | Chương104 | Chương105

 

97 thoughts on “– Trung khuyển bị bệnh dại

  1. Muối quả là chung tình vs Chung Hiểu Sinh, Chung hiểu sinh có 14 bộ truyện thì 1 mình muối ôm 9 bộ r, thật là thâm tình vs Chung hiểu sinh mà

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.