– Đạo Y

Tên truyện: Đạo Y

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

 Editor: Muối

Thể loại: Niên hạ, vả mặt, sảng văn…

Tình trạng: Đang tiến hành…

Vui lòng không mang đi nơi khác.


★ GIỚI THIỆU ★

Đạo môn có năm thuật sơn, y, mệnh, tướng, bói, lấy thuật phát triển đạo.

Chu Cẩm Uyên là một thầy thuốc đạo gia, biết xem bói, còn biết cứu mạng.

Nhưng mà, làm một bác sĩ lại đi vẽ bùa luyện đan, đã thế còn trẻ măng.. Anh phải dùng mọi cách để chứng minh mình-thật-sự-không-phải-kẻ lừa đảo!!!!

Chu Cẩm Uyên: Chữa bệnh à? Đợi tôi vẽ bùa cái đã.

Bệnh nhân (nơm nớp lo sợ): ???? Xin lỗi đã làm phiền rồi!!!