Chương 28 – Hân hoan

★ Chương 28 – Uy hiếp ★

“Trong giới showbiz này, chỉ người không nổi tiếng mới không gây uy hiếp.”

Continue reading “Chương 28 – Hân hoan”

Advertisements