Chương 58 – Liệu nguyên

★ Chương 58 ★

“Mẹ nó chứ mày chụp ai đấy? Chụp ảnh bác sĩ nhà anh đây mày có bị làm sao không thế?”

Continue reading “Chương 58 – Liệu nguyên”