Chương 75 – Hân hoan

★ Chương 75 – Thí sinh nhiệt tình ★

“Vãi cả làm hết sức mình nghe theo ý trời.” Continue reading “Chương 75 – Hân hoan”