Chương 1 – Câu chuyện tình cũ rích

CÂU CHUYỆN TÌNH CŨ RÍCH

Thể loại: hiện đại, tình cũ gặp lại, cường cường, minh tinh x giảng viên

Tác giả: Tây Tây Đặc

Chương 1 – Gặp lại mối tình đầu.

Continue reading “Chương 1 – Câu chuyện tình cũ rích”