Warning !!!

1.Các truyện trong blog  chủ yếu là đam mỹ ( aka boy’s love, nam x nam … ) , nói về tình yêu giữa các chàng trai với nhau. Nếu không hợp khẩu vị của bạn mời ấn close tránh war !~  Bạn đã được cảnh báo !

2. Mọi bản edit được thực hiện phi thuơng mại và chưa được sự  cho phép của tác giả. Vì mình không biết tiếng Trung và edit dựa vào Quick Translator, Google Translate  nên độ chính xác chỉ khoảng 60 – 70%. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn !~